Galaxens förskola i Helsingborg

På Galaxens förskola arbetar vi utifrån profilen natur, teknik och rörelse. Det gör vi för att främja ditt barns hälsa och kreativitet samt för glädjen i lärandet. Vi vill ta hand om ditt barn här och nu, men också lägga grunden för en framtid som ditt barn kan möta med tillförsikt. Allt detta gör vi i Nanny Palmkvists anda.