Om oss

På Galaxens förskola arbetar vi utifrån vår profil natur, teknik och rörelse. Det gör vi för att främja ditt barns hälsa och kreativitet samt för glädjen i lärandet.

Vi vill ta hand om ditt barn här och nu, men också lägga grunden för en framtid som ditt barn kan möta med tillförsikt. Allt detta gör vi i Nanny Palmkvists anda. Vi har möjlighet att ta emot upp till 80 barn i åldrarna 1-5 år.

Nanny Palmkvist-andan

Tillsammans med förskolorna och skolan i vårt närområde har vi ett gemensamt förhållningssätt till lärandet och barnets utveckling. Vi är inspirerade av folkskolläraren Nanny Palmkvist som redan 1908 tänkte sig framtidens skola som en skola fylld av glädje, nyfikenhet och möjligheter.

I skriften ”Framtidens folkskola” från 1908 skrev Nanny Palmkvist om begreppet ”sol i skolan”. För henne stod detta för arbetsglädje och ”icke arbetets möda och tristhet som släcker flamman i frågande barnaögon”. Hon slog även fast att ”skolan ska giva lyckomöjligheter. Ty lycka är att ha funnit sin rätta plats i livet, den rätta användningen för sina anlag och krafter”. ”Varje barn föds med sina anlag. Det är dess rätt att få dessa anlag utvecklade”.

Hon lyfte även fram vikten av att låta barnet tänka fritt. ”Därav följer undersökning. Giv barnet tillfälle att praktiskt omsätta sina tankar. På den vägen lär barnet verkligen något”. Här kan du läsa om hur vi omsätter Nanny Palmkvists tankar i dagens förskola.

Vårt närområde

Vi är grannar med både teknik- och entreprenörsskolan KomTek och Filborna Arena och i närheten av förskolan har vi många olika naturområden och lekplatser att utforska.

Ett stenkast ifrån oss ligger Barnens skog i Filborna skogspark. Där kommer vi att tillsammans undersöka, utforska och lära oss om djur och natur. Nära oss ligger också Fredriksdals muséer och trädgårdar, där vi tar del av all kunskap om natur, djur och livet från förr. Med stadsbuss tar vi med barnen på utflykter till fler spännande platser runt om i Helsingborg.

I närområdet hittar du också Nanny Palmkvistskolan med årskurserna F-6 med tillhörande fritidshem samt Hoppetossans förskola, Husensjö förskola, John Blunds förskola och fritidshem, Myrans förskola, Nyckelpigans förskola, Regnbågens förskola, Skarans förskola, Solrosens förskola, Växthusets förskola och stadens astma- och allergiförskola Svalan. I området finns även den pedagogiska omsorgen Husmusen och familjecentralen Fröhuset.