Barnets utveckling

I förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras barnets kreativitet och fantasi. Barn är kompetenta – de vill och kan – och vi ger dem stora möjligheter till inflytande över sin dag på förskolan.

På Galaxens förskola lär vi genom naturvetenskapliga experiment, teknik och rörelseglädje. Barnen får tänka fritt, testa sina idéer och omsätta dem i praktiken. Att våga prova själv och lära tillsammans med andra tycker vi är bästa vägen till kunskap.

Vi testar programmering och rörelsekrafter hos vår granne, teknikskolan KomTek. Digitala verktyg används för att aktivera flera sinnen hos barn när det gäller lärande, upptäckarlust och skapandeprocesser.

I närheten har vi många olika naturområden och lekplatser att upptäcka. Ett stenkast ifrån oss ligger Barnens skog. Där kommer vi tillsammans undersöka, utforska och lära oss om djur och natur. Nära oss ligger också Fredriksdals museer och trädgårdar där vi tar del av all kunskap om natur, djur och livet från förr.

Vår nybyggda utemiljö inbjuder till rörelse och balansträning men också till skapandeaktiviteter med sand, vatten, färg och odling.

Vi har en daglig dialog med dig som förälder om ditt barns mående och utveckling. Minst en gång per läsår erbjuds du ett utvecklingssamtal kring ditt barn, verksamheten och dina förväntningar på oss.

Vi synliggör barnets lärandeprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Pedagogerna reflekterar och dokumenterar tillsammans med barnen och du som förälder erbjuds att följa med genom att vi använder oss av digitala- och sociala medier. I vår lärplattform Fronter kan du som förälder också följa vårt arbete.